1.  Ανέβασμα του εγγράφου και προσθήκη συμβαλλόμενων μερών. 

picture1

2. Προετοιμασία και αποστολή του εγγράφου για υπογραφή.

picture2

3. Επισκόπηση και υπογραφή.

picture3