Χαρακτηριστικά Χρήστης Δωρεάν Προσωπική χρήση Εταιρική χρήση Custom
Τιμή Δωρεάν 144€/Έτος (+ΦΠΑ) 1.800€/Έτος (+ΦΠΑ) packageIcon

Επικοινωνήστε μαζί μας για λεπτομέρειες

 

Αριθμός Χρηστών 1 1 10
Αριθμός Υπογραφών 5 Απεριόριστο Απεριόριστο
Αριθμός εγγράφων Απεριόριστο Απεριόριστο Απεριόριστο
Χώρος αποθήκευσης 50 MB 500 MB 5 GB
Μέγιστο μέγεθος κάθε αρχείου 1 MB 5 MB 5 MB
Templates Απεριόριστο Απεριόριστο
  Επικοινωνια Επικοινωνια Επικοινωνια

 

  • Τα παραπάνω κόστη συμπεριλαμβάνουν απλές ηλεκτρονικές υπογραφές οι οποίες εκδίδονται από την υπηρεσία SignIT.
  • Το κόστος έκαστης ψηφιακής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό μαζί με την Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) ανέρχεται στα 200€ + ΦΠΑ.
  • Το ετήσιο κόστος ανανέωσης κάθε ψηφιακής υπογραφής που βασίζεται σε αναγνωρισμένο ψηφιακό πιστοποιητικό μετά το πρώτο έτος είναι 120€ πλέον ΦΠΑ.